THE BEST SIDE OF IZDAVANJE NOVE VOZAčKE DOZVOLE

The best Side of izdavanje nove vozačke dozvole

The best Side of izdavanje nove vozačke dozvole

Blog Article

Možda čak i nećemo svima pružiti zadovoljstvo koje im je potrebno, jer želimo dati dozvolu onima koji barem znaju voziti, ali nemaju vremena za polaganje ispita. Kupite vozačku dozvolu. vozačka dozvola

automobila, kamiona, autobusa na javni način. Vozite autocestom ili kroz javnost bez ovog dokumenta da biste stvorili ozbiljne probleme s policijom, a tada je potrebno voziti autocestom na hrvatskom jeziku, imati vozačku dozvolu. Kupiti pravni vozačka dozvola

Ako se odselite u drugu zemlju EU-a radi studiranja, vaše se uobičajeno boravište ne mijenja. Međutim, možete zatražiti vozačku dozvolu u toj zemlji EU-a ako možete dokazati da u njoj već studirate najmanje šest mjeseci.

Također, ne brinite ako ste bili žrtva nepravde i niste uspjeli dobiti vozačku dozvolu za praktični ili teorijski ispit, tu smo da vam olakšamo život. Kupite vozačku dozvolu sada legalno i budite sretni.

Licima koja u vreme izdavanja vozačke dozvole imaju više od fifty five godina života vozačka dozvola izdaje se sa rokom važenja do navršene sixty five. godine života.

U opravdanim hitnim slučajevima, odnosno ako to zahtijevaju razlozi sigurnosti BiH, humanitarni, ozbiljni profesionalni ili lični razlozi, rok važenja putne isprave može biti i kraći.

Da li državljani Crne Gore i R. Srbije mogu prelaziti državnu granicu sa Bosnom i Hercegovinom koristeći se ličnom kartom? Sporazumom između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Savjeta ministara Srbije i Crne Gore o uslovima putovanja državljana dvije države propisano je da državljani država strana ugovornica mogu ulaziti na teritoriju države druge strane ugovornice sa ličnom kartom ili putnom ispravom, bez vize, na svim graničnim prijelazima otvorenim za međunarodni saobraćaj i u njoj boraviti do 90 dana od dana ulaska.

Međutim, ukoliko uplatu vršite putem elektronskog bankarstva i planirate da kao dokaz o uplati priložite odštampan nalog, imajte na umu da on najverovatnije neće biti uvažen bez pečata i potpisa, koji možete dobiti u filijali banke.

Vozačku dozvolu za kategoriju DE mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategorije D.

12.2020. godine, državljani Ujedinjenog Kraljevstva ne mogu sa važećom osobnom iskaznicom ulaziti, izlaziti, tranzitirati i boraviti na teritoriju Bosne i Hercegovine, odnosno potrebno je posjedovanje važeće nacionalne putovnice prilikom prelaska državne granice BiH.

7. Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu za upravljanjem vozilom B kategorije dok ne navršu 18 godina, ne sme da upravlja vozilom bez more info nadzora lica koje se nalazi u tom vozilu I kojie ima vazeču vozačku dozvolu za upravljanjem vozilom kategorije B u trajanju od najmanje 5 godina.

Na lični zahtjev, može se unijeti štambilj za ovjeru prelaska državne granice u njihovu važeću putnu ispravu pri ulasku ili izlasku iz Bosne i Hercegovine.

Strani državljani koji prolaze kroz BiH mogu unijeti u BiH i iznijeti iz nje oružje i municiju ako za to imaju odobrenje koje je izdalo diplomatsko ili konzularno predstavništvo BiH u inozemstvu. Strani državljani koji privremeno ili stalno borave u BiH i napuštaju BiH mogu iznijeti iz BiH oružje i municiju samo na osnovu odobrenja koje izdaje mjesno nadležan organ unutrašnjih poslova u BiH.

Traži se ipak da imaju twenty five ili više godina, da prilože adekvatan identifikacioni dokument i da imaju regulisan boravak u Australiji. Vozači mlađi od twenty five godina moraće da polažu sve potrebne testove praktičnog i teorijskog dela vozačkog ispita.

Report this page